0
0
0

Общи условия

>
Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА MUSIC DIVISION, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ НА САЙТА НА „ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ – МЮЗИК ДИВИЖЪН” ЕООД.

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ – МЮЗИК ДИВИЖЪН” ЕООД (наричанo по-долу musicdivision.bg или просто мюзикдивижън 🙂 от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн musicdivision.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ – МЮЗИК ДИВИЖЪН” ЕOOД (наричани за краткост Услуги).

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта musicdivision.bg. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на musicdivision.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

„ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ – МЮЗИК ДИВИЖЪН” ЕOOД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Амстердам” №1; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 201575529.

1. Условия за използване на Сайта на musicdivision.bg.

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят във вида, в който са публикувани и факта, че musicdivision.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазина, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които musicdivision.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. musicdivision.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

2. Задължения на потребителя при регистриране.

За целите на използване на Сайта на musicdivision.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, musicdivision.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и musicdivision.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация. За да сме сигурни, че попълнените от Вас данни са коректни, Вашата регистрация приключва след като сте получили от нас имейл за потвърждение на регистрационния процес.

3. Авторски права и ограничения свързани с тях.

musicdivision.bg предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на musicdivision.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

musicdivision.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между musicdivision.bg и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права musicdivision.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предоставени от musicdivision.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на musicdivision.bg и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Предоставените препратки на Сайта на musicdivision.bg към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от musicdivision.bg и по отношение на използването на препратката извън Сайта на musicdivision.bg настоящите Общи условия не се прилагат.

musicdivision.bg не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на musicdivision.bg и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. С настоящите Общи условия musicdivision.bg информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и musicdivision.bg не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

4. Представяни стоки и услуги на Сайта.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;
В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. musicdivision.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

musicdivision.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

а) съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) самата стока е носител на информация на Английски език, например, софтуер, музика и филми на Английски език;

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС.

musicdivision.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.

5. Закупуване на стока и/или услуга, представена в musicdivision.bg.

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на musicdivision.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с „ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ – МЮЗИК ДИВИЖЪН” ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. Поръчката се смята за окончателно извършена, съответно договорът е сключен след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта.

musicdivision.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, musicdivision.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Ние от МЮЗИК ДИВИЖЪН знаем колко досадно може да е четенето на Общите условия и все пак Ви съветваме ако имате каквито и да било въпроси относно инструментите и услугите, които предлагаме – не се колебайте да се свържете с нас по телефон или имейл (вижте начините да се свържете с нас в раздел „Контакти”).

За да не се налага да четете безкрайни Общи условия, ние сме извели по-важните части от Общите условия в отделни раздели, така че да се запознаете по най-бързия начин с конкретна страна от процеса, който ще достави направената от Вас покупка от магазина до дома Ви.

Раздели, които могат да са Ви полезни:

Инфо за доставка

Как да платите

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.