MUSIC DIVISION

Доставка и връщания

 

ПРИ ПОРЪЧВАНЕ...

 

Всички пратки в България се обслужват от куриерска фирма Еконт Експрес с възможност за доставка до адрес или до поисксване (в офис на Еконт). Цената на доставката се заплаща допълнително. Нейния размер се определя от теглото и размера на пратката, адреса и времето за доставка. Ако вместо цена по време на поръчването се появи съобщение, че заявката се обработва, продължете и завършете поръчката и допълнително ще бъдете информирани за цената на доставката. В този случай не сте обвързани с направената от Вас заявка, докато не потвърдите (приемете) цената на доставката.

 

Стараем се да изпращаме направените поръчки в рамките на работния ден или в първия работен ден след почивни дни/празници, но не по-късно от 18:00ч. В случай на очаквано или предвидимо забавяне, ще бъдете своевременно информирани от наш служител, за да получим Вашето съгласие и одобрение на наложилата се промяна в доставката. Сроковете на доставяне на заявените с поръчка стоки са според графика на фирма Еконт. Техните куриери ще се свържат с Вас за извършване на самата доставката. Разбира се, ако нещо в заявката породи съмнение у Вас, не се колебайте да се свържете с нас – с удоволствие ще Ви съдействаме!

 

В  поле „Коментари към поръчката“ имате възможност да посочите допълнителни инструкции, съпътстващи поръчката.

 

В някои случаи е възможно да изискаме от Вас допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща, на извършената поръчка. В случай че откажете да предоставите изискваната информация, отказът от предоставянето ѝ автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление от наша страна.

 

Имайте предвид, че:

  • не носим отговорност за забава, когато забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от нас обстоятелства.
  • не носим отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация: посочен неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон.

 

Запазваме си правото да променяме подизпълнителя, извършващ доставката, без да е необходимо предварително да Ви информираме, стига това да не рефлектира върху начина, цената и срока на доставка.

 

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ...

 

При предаване на стоките е необходимо Вие или трето лице, посочено от Вас, да подпишете придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема пратката при доставка на посочения адрес за доставка.

 

Препоръчваме, след приемане на пратката, да се уверите, че съдържанието ѝ отговаря на поръчаните стоки. Ако все пак откриете липси или има несъответствия, свържете се с нас за съдействие. Ще направим всичко възможно да коригираме пропуските, когато са по наша вина и то без това да води до допълнителни разходи за Вас.

 

При констатиране на видими външни дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, следва да подпишете протокол за щети в присъствието на куриера и незабавно да уведомите наш служител, който ще поеме случая. При приемане на пратката без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти, са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен наш случител, губите правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

 

В случай че не бъдете открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от Вас адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, куриерите ще се свържат с Вас, за да направят повторен опит за разнос. Всяко забавяне в следствие на тези причини ни освобождава от отговорност за неспазване на сроковете на доставка.

 

Рискът от погиване на стоката преминава върху Вас в момента, в който подпишете товарителницата при доставката. Ако доставката е уговорена с допълнително условие „Наложен платеж“, то собствеността на стоката преминава във Вас, след като предадете сумата по клаузата „Наложен платеж“. Нямате права върху стоката и не може да я задържате, ако не сте заплатили сумата по „Наложения платеж“.

 

ПРИ ОТКАЗ/ВРЪЩАНЕ...

 

Имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

 

За да упражните правото си на отказ по чл.55 ал.1 от Закона за защита на потребителите, е нужно да:

 

  1. ни уведомите за отказа си в определения по-горе срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката (напр.: датата, на която сте подписали товарителницата при доставката на стоката от куриерската фирма).
  2. върнете стоката заедно с всички придружаващи я документи, като стоката/ите трябва да е/са в пълна окомплектовка в оригиналната, неотваряна опаковка, с непроменено качество, функционалност и външен/търговски вид, както е/са била/и получени.
  3. върнете стоката в срока по точка първа.
  4. върнете стоката на адрес гр. София 1407,  Бизнес център "Витоша", бул. "Черни връх" №47, за музикален магазин Мюзик Дивижън.

 

Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката, са изцяло за Ваша сметка. До момента на обратното предаване на стоката към нас, изцяло носите рискът от случайното ѝ погиване или повреждане.

 

В случай че се възползвате от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП и при положение, че сте изпълнили посочените по-горе условия, заплатената цена ще Ви бъде възстанови в срок от 30 (тридесет) дни от връщането на стоката.

 

 

Този раздел е неразделна част от Общите условия.

 

 
Изпрати запитване
Изпрати запитване _